Zelfmoordlijn onderzoekt forum voor mensen die aan zelfmoord denken

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Vanaf nu kunnen mensen met zelfmoordgedachten niet alleen via telefoon (op het nummer 1813), chat of e-mail (via zelfmoord1813.be) terecht bij de Zelfmoordlijn, maar ook via een forum (zelfmoord1813.be/forum). Op dit forum kunnen mensen die aan zelfmoord denken of gedacht hebben op elk moment van de dag hun verhaal delen en anderen ondersteunen.

Veel mensen met zelfmoordgedachten zoeken geen professionele hulp, maar gaan op zoek gaan naar steun, erkenning, adviezen en informatie op het internet. Het forum van Zelfmoordlijn 1813 biedt een aanvullend kanaal waar lotgenoten met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ze kunnen er met elkaar praten over hun zelfmoordgedachten, hun verhaal delen, steun vinden bij lotgenoten of lezen hoe andere mensen met hun zelfmoordgedachten omgaan.

Net zoals de andere kanalen van Zelfmoordlijn 1813 is het gebruik van het forum gratis en anoniem. Op dit moment is het forum nog in testfase. In deze testfase willen we onderzoeken of gebruikers zich gesteund voelen door het forum en of het forum voldoet aan hun noden. Daarom zal aan gebruikers gevraagd worden om vooraf en na een week enkele vragen in te vullen. Deze testfase zal enkele maanden lopen en wanneer de resultaten positief zijn, zal het forum definitief geïntegreerd worden binnen Zelfmoord1813.

© Zelfmoord1813 - disclaimer