Waarom heet de Zelfmoordlijn niet de Zelfdodingslijn?

Geplaatst door: ekkemuijzers

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Waarom wordt de Zelfmoordlijn geen Zelfdodingslijn genoemd? Een vraag die regelmatig wordt gesteld. Het is ook wel verwarrend, de termen ‘zelfmoord’, ‘zelfdoding’ en ‘suïcide’ worden vaak door elkaar gebruikt, ook op deze website.

De term ‘zelfdoding’ is neutraler en wordt daarmee zachter bevonden, daarmee geniet het de voorkeur bij communicatie naar het brede publiek. In de uitgaves en teksten van Zelfmoord1813 wordt dan ook steeds ‘zelfdoding’ gebruikt. Dit gebeurt ook om rekening te houden met nabestaanden, voor wie het ‘moord’ vaak zeer beladen is.

‘Zelfmoord’ blijft in de volksmond de meest gebruikte term, ook door mensen die contact opnemen met de Zelfmoordlijn 1813. Het gebruik ervan heeft nooit tot doel te veroordelen, maar wil enkel aanleunen bij de belevingswereld van de suïcidale persoon. De term wordt niet vermeden, juist om het signaal te geven dat dat harde woord ‘zelfmoord’ hier gewoon bespreekbaar is, zonder dat daarover geoordeeld wordt. Door expliciet het woord ‘zelfmoord’ te gebruiken in de naam van de lijn, hopen we de drempel naar hulp voor mensen met zelfmoordgedachten zo laag mogelijk te houden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer