Sjabloon voor risicoformulering: tool voor hulpverleners

Omgaan met suïciderisico is een uitdaging voor hulpverleners. Welke elementen zijn belangrijk om het suïciderisico in te schatten? Hoe formuleer je dat risico en communiceer je erover met andere betrokken hulpverleners? Om hulpverleners in deze complexe taak te ondersteunen werkte het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een sjabloon uit dat als inspiratie kan dienen voor risicoformulering.
Dit sjabloon kadert in de multidisciplinaire richtlijn  voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag en werd nu verder uitgewerkt tot een handige tool, gratis te downloaden via www.zelfmoord1813.be/risicoformulering
Het doel van deze risicoformulering is niet om gedrag te voorspellen, maar wel om communicatie en samenwerking tussen hulpverleners, hulpvragers en naasten te bevorderen en het risico op korte en lange termijn te verkleinen.
Graag advies en hulp om dit sjabloon in de praktijk omzetten? Dan kan je terecht bij de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

© Zelfmoord1813 - disclaimer