Nieuwe tool leert je gepast reageren op online zelfmoordsignalen

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Vanaf vandaag vind je op Zelfmoord1813 een gratis tool waarmee je kan leren hoe je onrustwekkende berichten of posts van je vrienden op sociale media kan herkennen en erop kan reageren. Door gepast te reageren en hulp aan te bieden kan iedereen een rol opnemen in de preventie van zelfdoding. De e-learning bestaat uit drie korte modules die handvatten kunnen bieden om met vertrouwen op een preventieve manier te reageren bij online suïcidale uitlatingen.

Het merendeel van de mensen die aan zelfdoding denken, geeft op voorhand signalen. Jammer genoeg zijn deze signalen niet makkelijk te detecteren: mensen spreken niet gemakkelijk over zelfmoordgedachten, de omgeving durft hier vaak niet naar te vragen. Sinds de opkomst van het internet en in het bijzonder fora, blogs en sociale media wordt vastgesteld dat ook deze media gebruikt worden om over zelfmoordgedachten te communiceren.

Met behulp van de e-learning krijg je op korte tijd de informatie die je nodig hebt om op suïcidale berichten op het internet te reageren. De tool werd opgebouwd uit 3 modules, die samen maximaal 20 minuten doorlooptijd vragen: een module rond het herkennen van signalen, één over hoe je gepast kan reageren en één rond doorverwijzen. Met deze informatie kan iedereen die zich op het internet begeeft mee werken aan de preventie van zelfdoding.

De e-learning werd getest door een groep forum moderatoren. Uit deze test bleek dat de moderatoren na het doornemen van de e-learning juister suïcidale posts detecteren en zich meer zelfzeker voelen om met dit soort berichten om te gaan.

Verschillende sociale media ontwikkelden de voorbije maanden instrumenten waarbij suïcidale posts gemeld kunnen worden. Uiteraard is het zinvol dat ook grote bedrijven als Facebook en Instagram aandacht hebben voor preventie van zelfdoding. Deze tool stimuleert daarnaast ook de internetgebruikers zelf om te reageren op onrustwekkende berichten. Een persoonlijk bericht van één van je contacten waaruit blijkt dat die zich zorgen om je maakt en je wil helpen, is immers een veel krachtiger signaal voor mensen die aan zelfdoding denken, dan een bericht van een groot bedrijf of een anonieme hulplijn. 

De nieuwe tool is terug te vinden via deze link.

Het persbericht naar aanleiding van de lancering van de tool vind je hier.

© Zelfmoord1813 - disclaimer