Kwaliteit van zorg in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg - Suïcidepreventiebeleid

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

De aandacht voor kwaliteit van zorg groeit, ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Verschillende beroepsfederaties uit de GGZ werkten de afgelopen jaren samen met de Vlaamse overheid aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de Vlaamse GGZ in het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²). Deze indicatoren vormen een graadmeter voor de kwaliteit van zorg op verschillende domeinen.

Eén van de domeinen waarvoor indicatoren zijn uitgewerkt, is het suïcidepreventiebeleid. Een goed uitgebouwd suïcidepreventiebeleid (of ‘draaiboek suïcidepreventie) in de GGZ-voorzieningen is een belangrijke stap in het voorkomen van suïcides. In het suïcidepreventiebeleid wordt beschreven welke stappen ondernomen moeten worden bij de aanmelding, behandeling en vervolgzorg voor suïcidale patiënten.

De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) ondersteunt organisaties bij het opstellen van een suïcidepreventiebeleid en heeft deze indicatoren ondertussen verwerkt in hun richtlijnen. Meer informatie over de indicatoren vind u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid, voor meer info over het opstellen van een suïcidepreventiebeleid in uw organisatie kunt u bij de Suïcidepreventiewerking van de CGG terecht.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer